Klubový výcvikový deň

Miesto zatiaľ nešpecifikované