Členský príspevok pre rok 2022

Výbro KCHD pripomína úhradu členských poplatkov na rok 2022.
Uhradiť ich je potrebné do konca januára 2022, spôsob úhrady a výšku členského poplatku nájdete v linku:


https://www.klub-chovatelov-duricov.sk/clenske-prispevky/

…neuhradením tohoto členského príspevku zaniká členstvo v KCHD.

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp